Українське Товариство з атеросклерозу
   УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З АТЕРОСКЛЕРОЗУ
  
   Ukrainian Atherosclerosis Society


   UA           EN         
Асоціація кардиологів України
Головна Про Товариство Новини Для лікарів Для пацієнтів Хроніка подій Відео Контакти

Новини
 • Оцінка кальцію коронарних артерій може відігравати значну роль у стратифікації короткострокового серцево-судинного ризику у пацієнтів з сімейною гіперхолестери-немією...
 • Еволокумаб знижує рівень ліпопротеїнів, але не впливає на системне запалення в стінці артерії...
 • Високі концентрації ліпо- протеїну (а) і високий ризик смертності...
 • EWTOPIA75: Езетиміб упереджує розвиток перших серцево-судинних подій у літніх людей...
 • Топ-10 новин АНА 2018 задля зменшення ризику атероскле-ротичних серцево-судинних захворювань шляхом лікуван-ня гіперхолестеринемії ...
 • Оновлені рекомендації по холестерину AHA/ACC (2018), спрямовані на більш персона- лізовану оцінку ризику...
 • Рекомендації 2018р. по холе-стерину: що змінилося після 5 років?...
 • Результати дослідження REDUCE-IT: чистий риб’ячий жир зменшує СС ризик...
   

  Співробітництво
    ДУ ННЦ Інститут кардіології імені акад.М.Д.Стражеска
    European Atherosclerosis Society (EAS)
    International Atherosclerosis Society (IAS)
    ВГО "Проти гіпертензії"


   
   
  НЕВІДКЛАДНЕ ЗВЕРНЕННЯ УТА ДО ЛІКАРІВ
      

  Шановні колеги!
  До нас звернувся пацієнт з сімейною гіперхолестеринемією (холестерин=10ммоль/л), якому кардіолог в поліклініці призначав на протязі двох місяців комбінацію (!) великих доз аторвастатину (60мг) та розувастатину (40мг).

  Гіперхолестеринемію не було усунуто. Лікар порушив усі нормативи призначення статинів.

  Дуже просимо, це складна група хворих, якщо не досягаєте цільових рівнів холестерину - не знущайтесь над хворими! Не експериментуйте з дозами! Направляйте хворих до експертно-консультативного центру сімейних та резистентних дисліпідемій, у Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска. Хворі зможуть отримати кваліфіковану консультацію і безкоштовно найсучасніші високоефективні ліпідознижуючі препарати - інгібітори PCSK9.

   
   
  Рекомендації Американської асоціації серця (АНА) та Американського коледжу кардіологів (АСС) з діагностики та лікування гіперхолестеринемій
  2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Blood Cholesterol
      

  З 1980 року в Американським коледжем кардіологів (ACC) та Американською асоціацією серця (AHA) розробляються рекомендації щодо вдосконалення підходів до діагностики, лікування та профілактики порушень ліпідного обміну у хворих на серцево-судинні захворювання, які базуються на основах доказової медицини. В період з видання попередньої версії в 2013 році і до 2017 року були отримані результати численних нових великих багатоцентрових досліджень, висновки з яких знайшли своє втілення в даній редакції.

  Рекомендації написані в модульному форматі, в якому кожен розділ містить таблицю, короткий огляд, рекомендаційний текст та блок-схеми або додаткові таблиці. В рекомендаціях з діагностики та лікування гіперхолестеринемій основна увага приділяється медичній практиці в США, але цей посібник є актуальним для лікарів та пацієнтів по всьому світу.

  Повний текст рекомендацій у форматі PDF

  Джерело: www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000625

   
   
  РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ТЕРАПІЇ СТАБІЛЬНОЇ ІХС
      

  У 2013 році були опубліковані нові Європейські рекомендації щодо ведення хворих зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС). Представлений варіант таких рекомендацій є адаптованим до української кардіологічної практики. У порівнянні з Європейськими рекомендаціями 2006 року в новий документ було внесено цілий ряд суттєвих змін щодо визначення, діагностики і лікування захворювання. Так, для визначення нозології замість попереднього «стабільна стенокардія», використано термін «стабільна хвороба коронарних артерій», який, безперечно, є більш точним з точки зору патогенетичної сутності захворювання. Зазначимо, що за номенклатурою ВООЗ, цей термін вважається синонімом «ішемічної хвороби серця (ІХС)». В свою чергу, ІХС – загальновживана назва патології в Україні, тому надалі у тексті використовується саме цей термін.

  Нові рекомендації включають наступні зміни:

  • У діагностичному алгоритмі ІХС більше уваги приділяється визначенню пре-тестової імовірності захворювання.
  • Планується, що використання сучасної інформації щодо пре-тестової імовірності, дозволить знизити частоту необгрунтованого діагностування ІХС, особливо у жінок.
  • У діагностиці ІХС зростає роль візуалізаційних методів, таких, як магнітно-резонансна томографія, комп»ютерна томографія, ангіографія.
  • Більше уваги приділяється коронарному вазоспазму nf мікроваскулярній дисфункції, як достатньо розповсюдженим причинам появи стенокардії (болю у грудях).
  • Рекомендується чітке розмежування щодо діагностики і оцінки прогнозу, як окремих етапів у веденні хворих з підозрою на стабільну ІХС
  • Більше уваги приділяється боротьбі з факторами ризику і таким чином попередженню серйозних коронарних ускладнень.
  • Рекомендації оновлені щодо використання антиангінальних препаратів.
  • Рекомендовані для впровадження нові методи оцінки ішемії і ураження коронарних артерій, а також технічні пристрої для проведення реваскуляризації міокарду.
  • Окремо обговорюється питання щодо стратегії лікування: реваскуляризація проти медикаментозного лікування, а також вибір методу реваскуляризації в залежності від потреб пацієнта.

  Повний текст рекомендацій у форматі PDF

   
   
  ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ,ПРЕДІАБЕТ І СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ (методичні рекомендації)
      

  Це друга редакція рекомендацій Європейського товариства кардіологів (ЄТК) з лікування цукрового діабету (ЦД), предіабету і серцево-судинних захворювань (ССЗ), які призначені для надання допомоги клініцистам та іншим працівникам охорони здоров’я щодо прийняття науково обґрунтованих рішень. Рекомендації ЄТК з розробки основних принципів представлені нижче:

  Повний текст рекомендацій у форматі PDF

   
   
  ДИСЛІПІДЕМІЇ: ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ (методичні рекомендації)
      

  Дані рекомендації підготовлені Українським товариством з атеросклерозу від імені Асоціації кардіологів України та базуються на Консенсусі з позицій доказової медицини, розробленому в 2016 Робочою групою Європейського товариства з кардіології та Європейського товариства з атеросклерозу. В рекомендаціях враховані обов’язкові критерії, які мають виконуватись:

  Повний текст рекомендацій у форматі PDF

   
   
   
  Анонси

  Конгрес EAS,26.05-29.05.2019
  Конгрес ESC,31.08-04.09.2019  Зворотній зв'язок

  Ви маєтє можливість надавати свої материали, побажання, звернення за адресою
   
   
  УТА в соціальних мережах

  Представництво в Facebook   Представництво в Twitter   Представництво в LinkedIn
  Головна |  Про Товариство |  Новини |  Для лікарів |  Для пацієнтів |  Хроніка подій |  Відео |  Контакти
  © 2018 УТА
  Робота сайту здійснюється за підтримки «Др. Редді’с Лабораторіз» в Україні